Festival 2014© Stoyan Nenov / Reuters

Фестивал Фотофабрика


Факт и Фикция.
Фабула и Фантазия.

Кадри от нашето вчера. 
Памет за нашето утре.
Въпроси към нашето днес.

Фото документи и Фото фантазии.

Без фалш.
Без филтър.

Защо? Защото всички снимаме.
Къде? Навсякъде.
Кога? Всяка година по същото време.
Как? Като преработваме ставащото в лична позиция.